Actielijst voor staatssecretaris cultuur en media

Op verzoek van de theaterkrant formuleerden prominente makers en leiders een advies aan de nieuwe staatssecretaris voor Cultuur en Media – Gunay Uslu. Ik mocht ook een bijdrage leveren en dit zijn volgens mij belangrijke doelen en aandachtspunten:

A. Eerst visie dan beleid. (geen cherry-pickking vooraf en reperaties achteraf)
B. Laat niet iedereen door dezelfde hoepel springen. Vergroot het onderscheidend vermogen en de diversiteit in de sector:

 1. Erken dat kunstenaars en cultuurmakers geen betere versies zijn van de ‘mens’, maar worden geleverd in allerlei soorten, maten, opvattingen en smaken.
 2. Zorg actief dat kunst een representatieve afspiegeling wordt van de grootstedelijke samenleving vanuit een intrinsieke waarde en niet als afvinkexercitie bij aanvragen en verantwoordingen.
 3. Laat niet iedereen door hetzelfde hoepeltje springen. Verbouw de etalage aan eenheidsworsten tot een dynamisch pallet van kunst- en cultuutaanbod. Niet iedereen hoeft en kan aan alles voldoen. Het moet in de integrale afweging kloppen.
 4. Geef de inclusieve kunst een volwaardige plek in het bestel. Het zijn de artistieke producties die gezamenlijk worden gemaakt door mensen met én zonder een beperking.
 5. Verruim de blik tot het totale aanbod en investeer in dat wat toevoegt, beschermt of laat schuren. Erken dat het aanbod op de podia ook wordt gemaakt door vrije producenten. Neem dat besef mee in beleidsontwikkeling.

C. Maak een nieuw bestel:

 1. dat zorgt voor zekerheid, dynamiek, doorstroming. (Leer van corona)
 2. gebruik passende termijnen:

10 jaar voor instituten van nationaal belang die feitelijk een vaste waarde zijn (Rijksmuseum etc.)

6 jaar voor BIS-gezelschappen

4 jaar voor fonds-gezelschappendynamische en korte looptijden voor projectaanvragen bij Fonds Podiumkunsten

 1. laat voor meerjarige aanvragen intekenen op een functie of taakstelling in de domeinen:

a. artistieke ontwikkeling

b. publieksbereik

c. vitaal houden van cultureel erfgoeden reken daar prestaties op.

(dus bezoekcijfers en eigen inkomsten alleen daar waar dat relevant is)

 1. Breek met de seizoencyclus. Geef gezelschappen, podia en fondsen financiële ruimte en taakstelling om gedurende het hele jaar doorlopend en dynamisch te presenteren en te programmeren.

D. Stop het financiële getouwtrek:

 1. praat niet over subsidies, maar over investeringen
 2. fixeer het budget en strijdt voor 1% van de rijksbegroting
 3. zorg dat plannen op alle niveaus op financiële waarde worden gehonoreerd. Kunst vraagt nu eenmaal om een investering. Liever minder op werkelijke waarde geschat dan velen met een beetje geld.
 4. Maak zzp-ers onderdeel van het financieringsmodel. Het aanbod drijft niet alleen op instellingen.

E. Doe het niet alleen. (Ga naar openingen, prijsuitreikingen, premières en neem collega-ministers mee.)

Zie de mooie lijst met alle actiepunten hier op de Theaterkrant.nl

Advertentie

Theater is de sterkste collectieve ervaring die we kennen.

In Spinozaland, de ontdekking van de vrijheid, Amsterdam 1677 verwijst Maxime Rovere naar het theater in de republiek. Hij geeft het woord aan Lodewijk Meyer: “mijn wens is dat we er samen in slagen onze medeburgers gevoelig te maken voor het feit dat het toneel meer is dan alleen een ‘fatsoenlijk genoegen’.” Meyer ziet het toneel als een leerschool van het hart. Het theater als een middel om de menselijke realiteit te onderzoeken en om mee te experimenteren.

Door de afwijzing van de Aristotelische begrippen van medelij en vrees kan je met wat goede wil in Meyer een voorloper zien van Brecht en het vertellende toneel: “Het is beter het publiek te stimuleren met medeleven voor de personages én verbijstering over hun lot, zodat ze leren het onderscheid te maken tussen wat nadelig en nuttig is.” Hij ziet in zijn tijd hiertoe de mogelijkheid door het Franse classicistische theater te omarmen en het barokke toneel af te wijzen. Want dat laatste is slechts gericht op het bedwelmen van het publiek met wonderen en verrassingen.

Persoonlijk ben ik ook niet zo van het theater dat louter bestaat ter vermaak. Maar ik zie ook de lol bij het publiek als het wordt ondergedompeld in het plezier van de illusie om de illusie. Nu driehonderdvijftig jaar later kunnen de verschillende vormen naast elkaar bestaan. Het publiek is minder eenkennig. Voor elke beroepsopvatting is een niche. Beoordeel een voorstelling op wat het pretendeert te zijn. Bewonder de poging en leg scherp de vinger op de zere plek. Bejubel het succes en geef credits aan de kwaliteit.

Maar ik bedenk me ook dat de waarde en kracht van theater tegenwoordig misschien nog meer besloten ligt in haar vorm: live in een ruimte deelgenoot zijn van een gezamenlijke ervaring. Gelijk als in de 17e eeuw.  “De mensen in de zaal en in de loges worden gelijkelijk in het hart geraakt door wat er op het toneel gebeurt en vormen zo een gemeenschap met dezelfde gevoelens. Omdat toneel op een unieke wijze het gemeenschappelijke en het persoonlijke verwoordt, denk ik dat het één van de sterkste collectieve ervaringen is die we kennen,” aldus Meyer.

Christiaan Mooij, Oudemirdum, 30 juli 2021

(beeld: Juffenballet, Maas Theater en Dans, fotograaf onbekend)

afstudeertalent n00b verdient Top Naeff Prijs

n00b – Laura Bakker en Isabelle Kafando – wint Top Naeff Prijs

Juryrapport Top Naeff Prijs 2021

De Top Naeff Prijs is de oudste studentenprijs die er bestaat en is vernoemd naar schrijver, toneelcriticus en essayist Top Naeff. Zij was in de eerste helft van de vorige eeuw een voorvechtster voor kwaliteit bij het Nederlandse toneel omdat daar volgens haar een groot gebrek aan was. Kort na haar overlijden werd deze prijs in het leven geroepen om nieuw talent te stimuleren.

Dit jaar is de Top Naeff Prijs ten eerste een ode aan ALLE afstuderenden. 

Beste studenten, met ambitie en volharding trotseerden jullie alle beperkende maatregelen als gevolg van de pandemie. 

De jury heeft jullie met bewondering gevolgd. Veelal digitaal en een enkele keer hadden we het voorrecht om in een zeer select gezelschap toch bij een live performance aanwezig te zijn. Noodgedwongen, maar met volle overtuiging zochten jullie de mogelijkheden op van wat er WEL kon en zo maakten jullie nieuwe vormen. 

Het is niet makkelijk om onder dit gesternte af te studeren, maar  jullie zijn er. Jullie staan als een huis. Met inventiviteit en daadkracht presenteerden jullie gedurende het afgelopen jaar, en tijdens het festival be-CONNECTED, het meest uitlopende werk. Het varieerde van videoinstallaties, een film die tot theater was gemaakt die vervolgens weer een film werd, podcasts, videoclips, een reis door heel decor met verschillende kamers en we werden ondergedompeld in een feest. 

Als deze energie en creativiteit een voorbode is voor de toekomst dan staat het Nederlandse theater nog een hoop moois te wachten. Daarom is deze Top Naeff Prijs in de eerste plaats een ode aan:

Laura Bakker, Sebastiaan de Bie, Gijs Blom, Ruth Borg, Teunie de Brouwer, Gijs de Corte, Roos Dickmann, Charlotte Gillain, Fjodor Jozefzoon, Niels van Heijningen, Isabelle Kafando, Ronald Kalter, Karel Konings, Thor Louwerens, Nancy Masaba, Aleksej Ovsiannikov, Simone Peters, Valérie Pos, Tom de Ronde, Rachel Schuit, Ntianu Stuger, Jatou Sumbunu, Gerben Vaillaint & Marlijn van der  Veen.

En toch sprongen, binnen deze belofte voor het theater, er drie namen uit: Isabelle Kafando, Charlotte Gillain en Laura Bakker. 

Charlotte Gillian weet op het podium altijd de blik van het publiek te vangen. Ze is een voorbeeld van een creërende speler. Ze neemt de toeschouwer mee de verbeelding in, blijft verbonden met het nu en lijkt de situatie voortdurend te beheersen. De verbondenheid die zij toont tussen tekst en fysiek, haar plaatsing in de ruimte en de verhouding tot haar medespelers is sterk. Ze is een goede beweger waarbij het oogt alsof de bewegingen haar overkomen. Grote bewegingen verliezen bij haar nooit aan geloofwaardigheid. De jury waardeert het dat Charlotte het brede spectrum van wat mime kan zijn in zich lijkt te hebben. 

Laura Bakker en Isabelle Kafando presenteerden zich als duo onder de naam n00b! en gooiden ook hoge ogen bij de jury. Ze manifesteren zich als een tragisch clownsduo die de actualiteit een hak zet, het lef heeft om ongegeneerd gênant te zijn en meerdere speelstijlen beheerst. In hun mockumentary tonen ze met een schijnbaar gemak zowel het terloopse naturel als het grotesk absurde zonder uit de bocht te vliegen. De onderlinge interactie versterkt ieders individuele kwaliteiten.  

Los van de waardering voor hun kwaliteiten als performers ziet de jury in hen ook een voorbeeld van modern ondernemerschap. Met een mix aan inventiviteit, creativiteit en daadkracht zijn ze de crisis te lijf gegaan. De musical die strandde vermaakten ze tot een fakedocumentaire en ondertussen veroverden ze een finaleplaats in het Amsterdams Kleinkunst Festival. 

Met de naam n00b! presenteren Laura en Isabelle zich als de digitale onwetende beginneling maar op theatraal gebied ziet de jury twee spelers die ruimschoots klaar zijn voor de beroepspraktijk én tegelijkertijd veel potentie hebben voor een verdere ontwikkeling.

Het is “tof dat ze qua uiterlijk best wel opposites zijn, maar qua kwaliteit en talent, echt top, top zijn. Laura is zo, zo intens grappig: ze heeft en Hans Teeuwen en Charlie Chaplin en Elise Schaap. Maar ze is ook Carice van Houten. Heel engelachtig iets, iets dat je niet kan grijpen.” (citaat uit : n00b de musical – de documentaire, de final cut met deleted scènes.)

De Top Naeff prijs 2021 gaat naar Laura Bakker en Isabelle Kafando.

Jury met winnaars ATD prijzen

Santino Slootweg

Jeroen de Beer

Lois Maat

Sabrina van Halderen

Christiaan Mooij

zie ook: https://www.atd.ahk.nl/actueel/nieuws/2021/6/atd-fonds-reikt-top-naeff-prijs-andre-veltkamp-beurs-en-henny-kamerman-dansersprijs-uit/

Naast de Top Naeff Prijs won het duo dezelfde dag ook jury en publieksprijs van het Amsterdams Kleinkunst Festival . Zie hier meer: https://www.atd.ahk.nl/actueel/nieuws/2021/7/n00b-driedubbele-winnaar/

richting een Nieuwe Meervaart

Met de voorjaarsnota 2019 en het raadsbesluit van 8 juli 2020 uitte gemeente Amsterdam een mooie en belangrijke ambitie voor Amsterdam Nieuw-West: een nieuw gebouw voor de Meervaart. Het proces hiervoor is nu in volle gang.

Voor de Meervaart moet een nieuw gebouw de weerspiegeling zijn van wie het wil zijn, wat het doet en waar de ambities liggen. Het koppelt verleden en heden aan haar dromen. Om dit verhaal te vertellen heb ik met een team van de Meervaart een werkboek gemaakt. Dit werkboek vertelt waarom de nieuwbouw een logische en noodzakelijke stap is in de ontwikkeling van de Meervaart. 

Meervaart als cultureel knooppunt in Nieuw-West voor heel Amsterdam

Het werkboek toont de gedachten en uitgangspunten die leidend zijn in het proces naar een nieuw gebouw. Het is de verbeelding van de Meervaart als cultureel knooppunt voor de hele breedte van de huidige grootstedelijk samenleving. Een plek voor jong en oud, ongeacht achtergrond en sociale klasse. Het toont hoe het geworteld in het hart van Nieuw-West kan meegroeien naar een stadsdeel van ruim 200.000 inwoners. Een groei die belangrijk is voor heel Amsterdam én de metropool regio. Daarbij plaatst het de ambities in een historisch perspectief. Het laat zien dat de Nieuwe Meervaart een logisch gevolg is van onze geschiedenis en van dat wat we nu doen. 

Het werkboek is een bladerboek. Het is niet bedoeld om chronologisch van begin tot eind, van kaft tot kaft, te lezen. Men start bij het ‘Voorwoord’ en ‘Onze droom van een Nieuwe Meervaart’ en leest vervolgens in een hink-stap-sprong over heden, verleden en toekomst. Het werkboek wil aansporen tot genieten, verrassen, kritisch lezen en het doorgronden van de liggende ambities. Het boek plaatst ook bezwaren in perspectief, weerlegt onjuiste beeldvorming en laat zien dat een aantal zorgen gedeelde zorgen zijn. 

Het werkboek is bewust cross-mediaal gemaakt: men kan het lezen met de telefoon in de hand. Niet alles is vastgelegd in inkt op papier. QR-codes verwijzen naar achtergrondartikelen, websites en video’s. Zo divers als de Meervaart is, is ook het verslag. Zoals de cultuur levend is, leeft ook het boek. Het is een voorbode van de reuring die de toekomst kan bieden. Zo dynamisch als de Meervaart is, is ook het werkboek. 

Wil je op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen of het werkboek in pdf/fysiek ontvangen? Stuur dan een bericht naar info@meervaart.nl. U kunt ook http://www.Meervaart.nl in de gaten houden of inschrijven voor de nieuwsbrief. De komende tijd zullen daar verschillende artikelen uit het werkboek verschijnen in de vorm van een M-Talk.

Uit mijn hoofd groeit een lichaam

Gemiddeld staan mensen 28,63 seconden voor een schilderij. Ik stap het Stedelijk Museum binnen en geef mezelf de opdracht zo lang mogelijk te kijken.

Op afstand zie ik een wit rechthoekig doek met daarop een verticaal zwart balkje en een horizontale rode. De balkjes zijn gelijk in lengte en verschillen in dikte. De zwarte overlapt de rode. Het is een kruispunt dat asymmetrisch op het doek staat, rechts van het midden. De rest van het doek is wit en rondom betimmerd met blanke latjes.

Ik ervaar het als een evenwichtig geometrisch geheel, waarin de kleuren dieprood en intens zwart in de juiste verhouding tot elkaar staan. Het is de asymmetrische plaatsing op het doek die zorgt voor spanning. Er is een potentie van beweging. Dit komt niet door zichtbare diagonalen, maar door de onzichtbare die ontstaan in mijn verbeelding door de plaatsing van het kruis. Het is een structuur achter de zichtbare vormen. En dan heb je nog de zwarte balk die als het ware elk moment zou kunnen omvallen. Wat op het eerste oog een totaal van evenwichtige rust leek, blijkt inmiddels een dynamische geheel vol potentie van beweging.

En dan is er nog het aantrekkelijke wit dat dichterbij niet egaal wit blijkt. Het is een wit dat is opgebouwd uit een structuur van draaiingen en kleine opeenhopingen van verf. Lichtval zorgt voor kleine schaduweffecten en de witte verf krijgt soms een lichtgrijze kleur. Dan zie ik dat de lijnen van de balken niet strak zijn. De rode balk sluit in de hoekjes niet helemaal aan op de zwarte balk. De vormen blijken onvolkomenheden te bevatten. De soms bibberende en uitschietende hand van de schilder is zichtbaar op het doek. Er zit leven in het schilderij. Het is een bevroren leven. De geometrie maakt ruimte voor vlees en bloed. Uit mijn hoofd groeit een lichaam. En dan zie ik dat de rode horizontaal samenvalt met de hoogte van de horizon van een gemiddeld geschilderd landschap. En het doek hangt ook nog eens zo dat dit samenvalt met mijn ooghoogte.

En dan sluipt de diepte het schilderij in. De zwarte lijn doorbreekt de rode. Ik zie een overlapping die diepte suggereert. De derde dimensie dient zich aan. Door het kleurcontrast zie ik de zwarte rechtopstaande lijn nu als een object met te veel tegenlicht. Ik zie een tot de essentie teruggebrachte afbeelding van een landschap met een boom voor een rood gloeiende horizon. Laat ik me meeslepen door de plaatsing van de rode balk, de blankhouten rand en mijn associaties? Het mooie beeld van strakke evenwichtige geometrie is tot leven gekomen. Uit mijn hoofd groeide een lichaam.

Plots komt een witte vrouw met felrode lippen de zaal in lopen. Alleen het zwarte balkje ontbreekt. Zij blijft even staan, dekt het schilderij af en loopt verder. Het doek verschijnt weer en de vormen en het bevroren leven dringen zich nu nog sterker aan mij op.

Christiaan Mooij
11 oktober 2019

Deze column werd geschreven op verzoek van Buitenkunst. Kijk hier voor meer columns over kunst.

Tekst uit de la van Jannemieke Caspers

‘Tekst uit de la’ is de podcast waarin je maandelijks scenes hoort die nog nooit zijn verfilmd of uitgevoerd, van bekende en minder bekende schrijvers, door professionele acteurs en met een interessant nagesprek met een regisseur.

In deze aflevering hoor je een fragment uit de theatertekst ‘Vlinders van sneeuw’, geschreven door Jannemieke Caspers. Voor haar plan voor deze tekst kreeg Jannemieke Caspers heeft het stipendium voor theaterauteurs – TheaterTekstTalent 2019 – kregen van Het Prins Bernhard Cultuurfonds

Het fragment wordt gelezen door Martijn Nieuwerf, Esther ter Horst, Audrey Bolder en Abdelkarim El Baz en gevolgd door een nagesprek met regisseur Christiaan Mooij. 

Luister hier de podcast.

Jannemieke Caspers (1982) studeerde theaterwetenschap & dramaturgie aan de Universiteit Utrecht (2000-2005) en volgde de opleiding Writing for performance aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (2004-2009). Sinds haar afstuderen schreef ze o.a. voor het Nederlands Blazers Ensemble, New Dutch Connections, Generale Oost, de Culturele Zondagen, en was op het Festival aan de Werf 2009 en ’ITS festival (International Theatre School Festival) haar succesvolle monoloog Godverdomme, een meisje! te zien.

Met het plan voor de tekst ‘Een vlinder van sneeuw’ schetst Jannemieke Caspers hoe een kleine verandering in een leven, een simpele keuze, een totaal andere levensloop met een totaal ander eindstation tot gevolg kan hebben. In haar tekst schept ze een wereld met eigen codes en wetten en experimenteert ze met de vertelvorm: er wordt niet een protagonist gevolgd, maar het effect dat een personage heeft op zijn omgeving.

De jury is vol lof over haar eerdere werk Enkeltje Hollandia, waarvan de uitwerking van de personages en ontmoetingen, en de literaire stijl wordt geprezen. De jury ziet ‘Een vlinder van sneeuw’ als een tekst die de potentie heeft van dezelfde hoge kwaliteit te zijn.

bron: cultuurfonds.nl/nieuwsbericht/theaterteksttalent-stipendium-voor-jannemieke-caspers

Luister hier de podcast.

Het gevaar van ketchup en het genot van een nieuwe mosterd

Actrice Halina Reijn deed , een aantal jaar geleden, via twitter een oproep aan al haar followers om naar haar monoloog ‘La Voix Humaine’ te komen. Vervolgens werd de gunst van het publiek gepeild door alle bezoekers door te verwijzen naar toneelpublieksprijs.nl om te stemmen op de voorstelling. Om de oproep kracht bij te zetten deed Halina de belofte: ”Ik maak je huis schoon”. Het is een voorbeeld van een actieve en ludieke manier om door zoveel mogelijk mensen gezien, gehoord en, als het even kan, geliefd te worden. De actrice wil succesvol zijn en daarin staat ze niet alleen. Geen enkele maker wil ongezien en onbegrepen zijn, hoewel dat misschien niet altijd aan een voorstelling is af te lezen.

Elke maker kan namelijk antwoord geven op de vraag waarom hij nu deze voorstelling moet maken. Dit antwoord kan naar alle kanten uitwaaieren. De één is gegrepen door een verhaal en wil dat zo mooi mogelijk vertellen, een ander voelt zich verwant met het thema van het stuk en wil dat tot op de bodem uitzoeken en weer iemand anders is op zoek naar nieuwe vormen, stijlen en de grenzen van wat we al kennen. Maar evengoed kan het gaan om die mooie rol, het eindelijk kunnen werken met een bepaalde collega of omdat iemand nu toe is aan het maken van een komedie. Er is een heel scala aan triviale zaken en doordachte ideeën wat aan de basis van een voorstelling kan staan. Maar wat het antwoord ook is, het geeft een dwingende richting aan het stuk. Het bepaalt direct of indirect elke keuze voor wat we gaan zien, horen en ervaren. Vaak levert het een goeie avond op, maar op momenten wordt de plank ook weleens aardig misgeslagen. En dat valt niet mee voor het publiek en zeker niet voor de maker die gezien wil worden en begrepen wil zijn.

Het is als met de man die er van overtuigd was dat hij een betere ketchup kon maken. Hij mengde azijn, zout, tomaten, glucosesiroop en nog wat ingrediënten tot de volgens hem ideale ketchup. Een ketchup zoals niemand die ooit geproefd had. In de plaatselijke supermarkt ging hij vervolgens met een kraampje staan om zoveel mogelijk mensen de gelegenheid te geven om zijn ketchup te proeven. Vol overtuiging gaf hij het winkelende publiek een prikkertje met een stukje vlees gedoopt in zijn ketchup. De mensen namen een hap, proefden en sloten even hun ogen om de smaak goed tot zich door te laten dringen. Maar hoe overtuigd de man ook van zijn werk was, klanten keken een beetje verbijsterd en liepen weg. En hoewel sommigen knikten en een pot kochten, kwam de man na vijf jaar tot de conclusie dat er maar één ketchup is.

Tegenover dit verhaal staat de succesvolle introductie van een nieuwe mosterd. Ook hier werd, op basis van net ander mosterdzaad, de ingrediënten in een nieuwe verhouding gemengd. Het resultaat werd bij een eerste smaaktest direct door de mensen omarmd en bereidde de weg voor een heel scala aan nieuwe mosterdvarianten.

Het lijkt er in het theater misschien niet altijd op, maar makers willen in de gunst van hun publiek komen. Het publiek doet er toe! Alleen loop je soms als kijker het risico op de confrontatie met een poging tot de nieuwe ketchup en heb je de andere keer het genot van een nieuwe mosterd.