voorwoord ZOZ academy

Bij het overzicht van de pilotprojecten uit het eerste jaar van de ZOZ Academy schreef ik een voorwoord.

In zijn boek Feitenkennis bespreekt Hans Rosling tien principes die onze kijk op de werkelijkheid beïnvloeden. Hij trapt af met de bespreking van ons kloofinstinct. Het is de onweerstaanbare neiging om van alles en nog wat in te delen in twee afzonderlijke en vaak tegengestelde groepen, met daar tussen een imaginaire kloof. Alleen bij nauwkeurige bestudering van de wereld zien we al snel tussen de uitersten een waaier aan nuances en fases van ontwikkeling. Maar omdat de mens nu eenmaal een voorliefde heeft voor drama en dramatische wereldbeelden bereiken deze nuances en ontwikkelingen zelden de kunsten of de media.

Fonds ZOZ is actief op zoek naar verhalen uit dit rijke tussengebied en morrelt aan denkbeelden die polariteit oproepen of in stand houden. Hierbinnen heeft de ZOZ Academy een bijzondere plek doordat ze makers expertise, begeleiding en budget biedt om ideeën rond nieuwe verhalen te onderzoeken en te testen. Kleinschalige projecten met een verfrissend idee of een flinke dosis experiment staan voorop.Het zijn makers die via kunst en media onze kijk op de werkelijkheid willen verrijken.

Dit boekje is een overzicht van projecten uit ons eerste jaar. Het toont een waaier aan projecten van makers die de noodzaak voelden om nieuwe verhalen te vertellen en buiten de begane paden te treden. Voor seizoen 2019-2020 zoeken we opnieuw projecten voor de ZOZ Academy. We verwelkomen fotografen, theatermakers, muzikanten, illustratoren, filmmakers, schrijvers, nieuwe mediamakers, jongerenwerkers, educatoren en beeldend kunstenaars die met hun verhaen een verandering in de Nederlandse Samenleving te weeg willen brengen en onze blik op de wereld verrijken.

Voor meer informatie over de ZOZ academie kijk op  Fonds ZOZ